Zilele portilor deschise 2014 la Facultatea de Stiinte

Programul zilelor portilor deschise 2014 la Facultatea de Stiinte poate fi descarcat din atasament.

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR ŞI A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - ORADEA 9-10 MAI 2014

Programul de desfăşurare a sesiunii
UNIVERSITATEA DIN ORADEA; FACULTATEA DE ŞTIINŢE

9.05.2014

12:00 Primirea participanţilor
12:30 Deschiderea festivă în C122
13:00-17:00 Activităţi pe secţiuni
17:00-18:00 Înmânarea diplomelor de participare

10.05.2014
Concurs IRENAEUS

Termene

Pregatire la matematica pentru examenul de Bacalaureat

UNIVERSITATEA ORADEA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE
DEPARTAMENTUL DE MATEMATICA ȘI INFORMATICĂ

 

PRELEGERI PENTRU PREGATIREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT
ANUL ȘCOLAR 2013-2014
Sala C122, clădirea C (albastră), etajul I

 

Ziua/Data/Ora

Orarii semestrul II 2013-2014

Orariile pentru toate specializările Facultăţii de Ştiinţe pot fi descărcate şi consultate din ataşamentele de  mai jos.

Rezultat deosebit al colegului Coroianu Lucian

Coroianu Lucian asistent al Facultășii de Științe a participat anul acesta la competiția doctoranzilor Universității Babes Bolyai sprijinită prin proiectul POSDRU/107/1.5/S/76841. Din cei 200 de participanți colegul nostru s-a clasat pe locul intai obtinand un punctaj de 456 de puncte(dublu fata de locul al doilea. vezi clasament pe pucte aici).  Punctajul s-a calculat ținând cont de urmatoarele criterii:

Orarii semestrul I 2013-2014

Orariile pentru toate specializările Facultăţii de Ştiinţe pot fi descărcate şi consultate din ataşamentele de  mai jos.

Întâlnirea studenţilor de anul I cu decanul facultăţii şi îndrumătorii de an

UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE ŞTIINŢE

ANUNŢ

În atenţia studenţilor anului I de studiu, studii universitare de licenţă,

ÎNTÂLNIREA CU DECANUL FACULTĂŢII ŞI ÎNDRUMĂTORII DE AN (TUTORII) VA AVEA LOC, MARŢI, 1 OCTOMBRIE 2013, ORA 10, ÎN PAV. C, SALA C122.

DECANAT

Tema prelegerii pentru concursul de conferenţiar. Departamentul de Matematică şi Informatică.

Tema prelegrii publice pentru ocupatrea postului de conferenţiar universitar, poziţia 13 din Statul de funcţii al Departamentului de Matematică şi Informatică, Facultatea de Ştiinţe se poate consulta în ataşament.

Pages