Admitere 2017

FACULTATEA DE ŞTIINŢEA ADMITERE 2017

REZULTATE FINALE 1 AUGUST 2017

CONFIRMĂRI 25 – 31 iulie 2017

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului.
1 august 2017 afişarea listelor finale Pav. C, sala C107, etajul I.

Tematică și bibliografie:

Prezentare specializari Facultatea de Stiinte: